Mladinsko združenje za trajnostni razvoj

Narava in mladi imamo nekaj skupnega.
Smo človekovo “največje bogastvo”.

KDO IN KAKŠNI SMO?

Mladi in željni sprememb

Smo skupina mladih, ki si želi pozitivnih sprememb v svetu, predvsem na področju trajnostnega razvoja, in verjamemo, da spremembe so mogoče. A ne ostajamo zgolj pri idejah in željah. Velik potencial vidimo v lastni participaciji, kreiranju boljšega jutri, saj verjamemo, da ima vsak posameznik moč prispevati k spremembam. Zavedamo se, da imamo še večji vpliv za doseganje skupnega cilja takrat, ko delujemo skupaj.

logo-21
logo-18

Zainteresirani in vedoželjni

Zanimajo nas trenutne teme, ki krojijo naša življenja in vplivajo na našo družbo ter okolje. Zato se vsak dan učimo in nadgrajujemo svoje znanje o človekovem delovanju v družbi in vplivu na okolje. Beremo, raziskujemo, ustvarjamo, se udeležujemo lokalnih, nacionalnih in mednarodnih srečanj, kar nam koristi pri naših prizadevanjih.

Kritični & Proaktivni

Naslavljamo, konstruktivno kritiziramo družbene in okoljske probleme, ki pestijo naš svet in iščemo rešitve. Osredotočamo se na aktualne teme, skozi prizmo ciljev trajnostnega razvoja, s poudarkom na družbeno-okoljskih vsebinah.

logo-20
logo-19

Prostovoljci. Neprofitni in apolitični

Ne pripadamo nobeni od političnih strank ter za svoje delo ne prejemamo plačil. A to še ne pomeni, da v želji po boljšem jutri nismo kritični do aktulanih politik!

KAJ POČNEMO IN KAKO?

Trajnostni
razvoj

Zanimajo nas teme trajnostnega razvoja, še posebej okolje, družba in javno zdravje, kjer iščemo presečne teme in tako probleme naslavljamo celostno.

Stremimo k nizkemu ekološkemu odtisu

Posebno pozornost posvečamo zmanjševanju ekološkega odtisa - tako vsebinsko kot na naših dogodkih ter tudi v vsakdanjem življenju. Mlade ozaveščamo o pomenu zniževanja okoljskega odtisa na ljudi, habitate in druge organizme.

“Prevajamo” suhoparna dejstva za mlade

Pridobljene informacije, formalno in neformalno pridobljena znanja “prevajamo” v jezik in obliko za mlade. Pri tem nas vodi naš ustvarjalni duh.

Sodelujemo z drugimi organizacijam

Dobro sodelujemo ter se dopolnjujemo tudi s partnerskimi organizacijami in mrežami, ki delujejo predvsem na področjih mladih, okolja in zdravja. Smo člani mreže Partnerstvo za okolje in zdravje.

Projektno
delo

Naše ideje realiziramo predvsem preko različnih projektov. Smo nosilci lokalnih in partnerji pri nacionalnih ter mednarodnih projektih.

AKTUALNI PROJEKTI

Partnerstvo za okolje in zdravje 2.0.

IZO in MZ

Promocija cepljenja proti COVID-19 med študentsko populacijo

ŠOU in NIJZ

Ekološki odtis - kaj je to?

MOK

KONTAKT